Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx
Kontakty
casopissacra@gmail.com


Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno

O nás

Časopis Sacra byl založen studenty Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2003.

Výkonným orgánem Sacra je redakční rada, která je složena ze studentů bakalářského, magisterského či doktorského stupně religionistiky z různých pracovišť v České republice i v zahraničí. Její konkrétní personální obsazení je průběžně obměňováno a noví členové jsou vybíráni a obsazováni na základě usnesení stávajících členů RR.


Redakční rada

Šéfredaktorka: Tereza Menšíková (ÚR FF MU Brno)

Výkonný redaktor: Dan Řezníček (ÚR FF MU Brno)

Členové redakční rady: Tomáš Janků (FF UPOL Olomouc), Jan Král (ÚR FF MU Brno), Vít Marša (ÚR FF MU Brno), Matouš Mokrý (ČEgÚ FF UK Praha), Jana Nenadalová (ÚR FF MU Brno), Adéla Petřeková (ÚR FF MU Brno), Michal Puchovský (ÚR FF MU Brno), Jan Trtílek (ÚR FF MU Brno), František Válek (ÚFaR FF UK Praha)

Minulými předsedy byli Václav Ketman, Miroslav Vrzal, Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa, Luděk Žatečka, Oldřich Vondruška.