Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx


Související stránky

Ústav religionistiky FF MU.

Religio: revue pro religionistiku. Časopis vydává Česká společnost pro religionistiku ve spolupráci s Ústavem religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Další religionistická periodika

Axis mundi. Slovenský žurnal pro studium náboženství, který vydáva Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev.

Pantheon. Religionistická ročenka vydávaná při katedře religionistiky a filosofie FF UPa. Pantheon tematicky koresponduje s konferencemi, které jsou organizovány katedrou religionistiky a filosofie FF Univerzity Pardubice.

Religion. Mezinárodní akademické periodikum publikuje komparativní a interdisciplinární vědecké práce o náboženství.