Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2019/1

[Editorial] - s. 5

Studie

Jan Král: Srovnání přístupu dvou biskupů při vyšetřování hereze v Coventry v letech 1486–1522 - s. 7

Aleš Hodes: Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi - s. 17

Kristýna Maryšková: Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků - s. 30

Rozhovor

Jan Král a Vít Marša: Rozhovor s Davidem Zbíralem - s. 42

Recenze

Jan Král: Hornbeck II, J. P. (2016). A Companion to Lollardy - s. 48

Vít Marša: Zbíral, D. (2019). Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století) - s. 52

Vít Marša: Výběr z nově vydaných titulů- s. 57


2019/2

[Editorial] - s. 5

Studie

Jana Nenadalová: Spiritualita Colina H. van Eeckhouta a Church of Ra: Dualita a bolest - s. 6

Odborné eseje

Hynek Bečka: Vánoce mezi komercí a rodinou - s. 23

Jan Král: Etnocentrismus jako součást klasifikací: Srovnání konstrukce hinduismu a středověkých herezí - s. 31

Zprávy

Petr Šrajer: Zpráva o konferenci Metal, okultura, umění - s. 38

Tereza Menšíková: Zpráva z 18th International Conference on Maharashtra - s. 41

Michal Puchovský: Doctoral Conference: Sacred Locations: Spaces and Bodies in Religion - s. 44

Recenze

Tereza Menšíková: Výběr z nově vydaných titulů- s. 47