Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2018/1

[Editorial] - s.5

Studie

Lukáš Větrovec: Limity vědeckého studia islámu - s. 7

Jan Kořínek: Manifest Sādātových vrahů: Analýza a kontext - s. 27

Tomáš Janků: Ší’itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR? - s. 40

Rozhledy a polemiky

Jan Reichstäter: Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů: Historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce „patřícího do Evropy“ již dvanáct století - s. 56

Nikola Medová: Interpretace islámu: Příklady výkladů diskutovaných témat o postavení ženy v islámu a jejich implikace ve vybraných zemích v současnosti - s. 68

Rozhovor

Tomáš Janků: Rozhovor s Martinem Klapetkem: „Islám v současnosti jsou sekty 90. let“ - s. 82

Zprávy

Lukáš Větrovec: Manifest česko-slovenské islamologie: Zpráva z konference v Českých Budějovicích - s. 95

Recenze

Tomáš Janků: Ostřanský, B. & Beránek, O. (2016). Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik - s. 99

Olga Čejková: Ostřanký, B. (Ed.) (2017). Islamofobie po česku - s. 104

Tomáš Janků: Výběr z nově vydaných titulů vztahujících se k islámu- s. 109

2018/2

[Editorial] - s.5

Studie

Jana Nenadalová: Mystická zkušenost v laboratoři: Terapie tmou - s. 7

Andrej Kapcár: Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku - s. 26

Rozhledy a polemiky

Vít Marša: Historie jako literatura, literatura jako věda - s. 47

Eseje

Michal Puchovský: Na pomedzí duchovna a vedy: Koľko viery má mať správný religionista - s. 53

Zprávy

Kateřina Hlaváčová: Religionistická studentská vědecká konference 2018 - s. 57

Matouš Mokrý: Zpráva z konference Metal, náboženství a spiritualita - s. 59

Miroslav Vrzal: Zpráva z pobytu na Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation - s. 63

Recenze

František Válek: Sedláček, T. (2017). Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. - s. 67

Zdenka Bencúrová: Zubko, P. & Žeňuch, P. (2017). Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie - s. 71