Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2014/1-2

[Editorial] - s.5

Studie

František Novotný: Když hrabě jezdil na rakovi : uctívač ďábla jako téma perzekuce a propagandy : studie k pramenům z let 1231–1233 - s.7

Magdaléna Masláková: Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu - s.22

Rozhledy a polemika

Anna Korbašová: Golemiáda - s.38

Zprávy a recenze

Jan Polívka: Konference Hermetické nauky v české společnosti, aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o hermetismu (ale báli jste se zeptat) - s.60

Peter Maňo: Správa z letnej škole CEU v Budapešti: Morality: Evolutionary Origins and Cognitive Mechanisms, 23.–30. júna 2014, CEU, Budapešť, Maďarsko - s.62

Eva Lukášová: Zpráva z konference EASR 2014 v Groningenu: Religion and Plurality of Knowledge, 11.–15. Května 2014, Groningen - s.64

Jan Reichstäter: Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie - s.67

Miroslav Vrzal: Hamplová, Dana. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí - s.71

Olga Čejková: Výběr z nově vydaných titulů - s.74

Michal Puchovský: Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 2. část - s.78

Axis Mundi: časopis Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev - s.80

Redakce Sacra: Pokyny pro autory - s.81