Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2013/1

Úvodník - s.7

Studie

Jan Motal: Habent papam: volba papeže v českém celostátním tisku - s.7

Rozhledy a polemika

Eva Lukášová: Vztahy náboženství a politiky v Barmě - s.31

Zprávy a recenze

Peter Maňo: Správa o výskumnom pobyte na Mauríciu, 4. augusta – 15. septembra 2013, Pointe aux Piments, Maurícius - s.45

Michal Puchovský: Študentská vedecká konferencia, 24 – 26. 5. 2013 – Štúrovo - s.47

František Novotný: Frankfurter, David (2006). Evil Incarnate: Rumors of Demonic Conspiracy and Ritual Abuse in History - s.49

Luis Carlos Rodriguez: Bender, Courtney (2010). New Metaphysicals: Spirituality and the American Religious Imagination - s.53

Lenka Brichová: Výběr z nově vydaných titulů - s.56

Redakce Sacra: Pokyny pro autory - s.592013/2

Úvodník - s.5

Studie

Tomáš Glomb: Původ boha Sarápida v Egyptě - s.7

František Novotný: Stát se inkvizicí : vyšetřování hereze jako tvorba identit : studie o procesu s templáři - s.21

Rozhledy a polemika

David Mac Gillavry: Aleister Crowley, the Guardian Angel and Aiwass : the nature of spiritual beings in the philosophies of the great Beast 666 - s.33

Zprávy a recenze

Ronald L. Grimes; Jiří Dynda; Barbora Sojková: Rozhovor s Ronaldem L. Grimesem - s.43

Anestis Karasaridis: Workshop perspectives on the scientific study of religion : the search for evidence - s.53

Daniela Kurečková: Správa o kurze RLB374 The cognitive science of religion: themes, theories and methods - s.55

Krisztina Deák: Report of my study at the Masaryk University - s.58

Lucie Čechovská: Anderson, A., Bergunder, M., Droogers, A., & van der Laan, C. (Eds.) (2010). Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods - s.60

Lenka Brichová: Výběr z nově vydaných titulů - s.64

Michal Puchovský: Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 1. část - s.68