Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2012/1

Úvodník - s.4

Studie

Michal Synek: Doktrína a politika lhaské debaty: obraz samjáské tradice v kronice Baže - s.5

Olympia Panagiotidou: From body to space and time : perceiving space and time in the Mithras cult - s.33

Marek Váchal: Registrace podle zákona 3/2002 Sb. : problematika snah o zamezení registrace "destruktivních kultů" a fenomén nových náboženských hnutí - s.48

Rozhledy a polemika

Miroslav Vrzal: Sociologie, která počítá s bohy? : poznámky k aktérství (nejenom) Panny Marie - s.61

Redakce Sacra: Rozhovor s Thomasem E. Lawsonem - s.69

Zprávy a recenze

Olga Čejková: Workshop past, present, and future in the scientific study of religion : 1.-3. března 2012, Brno - s.77

Miroslav Vrzal: Fakultní kolo religionistické Studentské vědecké konference : 17. dubna 2012, Brno - s.80

Monika Belovičová: Medzinárodná religionistická Studentská vědecká konferencia : 4.-6. máj 2012, Kutna Hora, Česká republika - s.82

Petr Audy, Věra Maloňová, Petr Nusko: Religionistická exkurze 2012 - s.84

Magdaléna Masláková: Môj študijný pobyt vo Viedni - s.87

Marek Adamík: [Honzík, Jan, ed. Jednota v rozmanitosti: buddhismus v České republice] - s.89

Andrea Beláňová: [Putna, Martin C. Obrazy z kulturních dějin americké religiozity] - s.95

Petra Tlčimuková: [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku] - s.98

Hana Březinová: Výběr z nově vyšlých titulů - s.1002012/2

Úvodník - s.4

Studie

Rudolf Havelka: Nástin náboženských tradic Lesních Něnců - s.5

Jiří Dynda: Kněží, čarodějové a hadači: prvofunkční specialisté a jejich postavení ve společnosti archaických Slovanů - s.33

Rozhledy a polemika

Nóra Bodosi-Kocsis: Reflexive ethnography as a tool in researching Hungarian Krishna devotees reflections on the margin of a long-term fieldwork among the Hungarian Community of Sri Chaitanya Saraswat Math - s.49

Martin Lang, Vojtěch Kaše: Proč je potřeba si špinit ruce - s.56

Zprávy a recenze

Vojtěch Kaše: Mysl, společnost a tradice : zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu - s.69

Martin Lang: Zpráva o konferenci Biological and Cultural Evolution v Aarhusu - s.71

Matouš Vencálek: Zpráva o 11. konferenci EASR ve Stockholmu - s.73

Lenka Brichová: "Nechte je všechny zemřít", aneb, Zpráva o konferenci Homo Experimentalis : 25.–27. října 2012, Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně - s.75

Andrea Beláňová: Zpráva z výročního setkání Americké akademie náboženství : 17.–20. listopadu 2012, Chicago, USA - s.77

Olga Čejková: Zpráva z konference Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism : Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 29.11.2012-1.12.2012 - s.79

Petr Audy: Bratislava, město zalité podzimem - s.85

Kateřina Šťastná: Zpráva ze studijního pobytu v Aarhusu - s.88

Michal Synek: [Williams, Paul; Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice] - s.91

Lenka Brichová: Výběr z nově vydaných titulů - s.97