Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2010/1

Úvodník - s.4

Studie

Petra Černá, Martin Lang, Buddhismus v Brně: Kvalitativní výzkum - s.5

Tomáš Melichárek, Brněnská mešita a muslimská obec očima Brňáků - s.26

Silvie Kotherová, Kognitivní analýza a interpretace aneb Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí? - s.46

Rozhledy a polemika

Redakce Sacra, Rozhovor s Jasperem Sorensenem - s.62

Andre Beláňová, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů: Analýza diskuzivit - s.69

Eva Klocová, Možnost univerzální definice náboženství: Širší kontext problému - s.80

Zprávy a recenze

Petra Tlčimuková, Japonský den v Praze - s.87

Kateřina Šťastná, University of Vermont, místo, kde stačí říct, že jste z Brna - s.90

Miroslav Vrzal, Reportáž z fakultního a mezinárodního (česko-slovenského) kola Studentské vědecké konference 2010 - s.94

Petra Bauer Horská, Religionistická exkurze, jaro 2010 - s.98

Šárka Vondráčková, Konference: Náboženství ve veřejném prostoru - podoby reprezentací religiozity (5. května 2010, Olomouc) - s.104

Barbora Polifková, Vědecký seminář: Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev (9.- 10. prosince 2009, Bratislava) - s.107

Vojtěch Kaše, Rukopisy z Nag Hammádí v češtině (recenze) - s.110

Martin Tomeš: Fárek M. 20008. Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství. Praha: Karolinum, 210 s., ISBN: 978-80-246-1579-0 - s.114

Nově vydané knihy s religionistickou tématikou (Eva Klocová) - s.118

Hana Žaloudková, Religionistický komiks - s.1222010/2

Úvodník - s.4

Studie

Marek Vinklát: Asfar Maluašia: Mandejská kniha astrologie, lékařství a magie v novém světle - s.5

Martin Lang: Neuroteologie z pohledu religionistiky - s.18

Jan Motal: Reprezentace religionistiky v českých televizích - s.32

Rozhledy a polemika

Vojtěch Kaše: Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb Kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou) - s.54

Anna Kvičálová: Limity postkoloniální kritiky pojmu náboženství v díle S.N.Balagangadhary - s.61

Zprávy a recenze

Eva Klocová: Zpráva z konference CERME (22. října 2010,Brno) - s.66

Jan Polívka: Religious transformations in the contemporary European societies, International Erasmus Intensive Program v Szegedu - s.68

Petra Tlčimuková: Japanisches fruhlingfest ve Vídni a uzavření jubilejních oslav - s.70

Kateřina Šťastná: Zpráva z konference International Association for the History of Religions (15.-21. srpna 2010, Toronto, Kanada) - s.73

Hana Březinová: Davieová, G. 2009. Výjímečný případ Evropa: Parametry víry v moderním světe. Brno: CDK 212 s., ISBN 978-80-7325-192-5 (recenze) - s.76

Michaela Ondrašinová: Václavík, D. 2010 Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada, 256 s., ISBN 978-80-247-2468-3 (recenze) - s.79

Nově vydané knihy s religionistickou tématikou (Eva Klocová) - s.85

Petra Kociánová: Religionistický komiks - s.89