Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy¨ English xxx

2006/1

Úvodník - s.4

Články

Aleš Chalupa, Četl César Dumézila? „Ideologie tripartie“ a její přínos pro studium římského náboženství (1.část) - s.5

Martina Panáková, Ikonografické aspekty bohyně Ísidy a Panny Marie - s.26

Jana Zlámalová, Vzdor ve jménu víry? Hledání vztahu mezi specifickou podobou protestu a naukou hnutí Falun gong - s.40

Polemika

Jan Blaško, Reakce na články Ondřeje Kočnara - s.60

Luděk Hájek, Meze a možnosti společenského angažování religionistiky - s.61

Aleš Chalupa, Závěť nebohého lorda: O houpacím koni a pravdivých předsudcích - s.64

Sylvie Mynarčíková, Polemika s článkem Ondřeje Kočnara - s.66

Zprávy a recenze

Jakub Havlíček, Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje - s.69

Jan Krátký, José Casanova v Brně - s.71

Jan Reichstater, Sedm let v Tibetu - s.73

Lenka Stará, Studentská vědecká konference aneb „Religionistikou k míru“ - s.772006/2

Obsah čísla:

Úvodník - s.4

Články

Aleš Chalupa, Četl César Dumézila? „Ideologie tripartie“ a její přínos pro studium římského náboženství (2.část) - s.5

Nikola Karulová, Buddhistickou mniškou včera a dnes - s.18

Simon Sneinbeib, Pasolini and the Bible. A Film Analysis of La Ricotta and Il Vangelo Secondo Matteo - s.34

Rozhledy a polemika

Jan Krátký, Sri Krishna Chaitanya Mission in Western Context - s.51

Jakub Cigán, Kontroverzia: jej vedecká koceptualizácia a koštrukcia - s.58

Zprávy a recenze

Aleš Chalupa, Návštěva profesora Luthera H. Martina a kurz „Cognitive Science of Religion“ - s.67

Aleš Chalupa – Kateřina Řepová – Radek Kundt, Rozhovor s Lutherem H. Martinem - s.69

Jana Zlámalová, Letní škola religionistických studií v Szegedu - s.79

Andrea Kousalová – Lucie Hlavinková, Konference „Náboženství a politika“, Pardubice (3.-4.října 2006) - s.82

Milan Fujda, Konference „Religious Change“ (CERES 2006), Bratislava (23.-25.října 2006) - s.84

Rudolf Havelka, Steven Mithen, Konec doby ledové: Dějiny lidstva od roku 20 000 př. Kr. do roku 5 000 př. Kr. (recenze) - s.85

Jan Blaško, Smith, Jonathan Z. Relating religion: essays in the study of religion (recenze) - s.90