Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy¨ English xxx

2004/1

Obsah čísla:

Úvodník - s.4

Články

Markéta Smažilová, Mešita. Islámská architektura v České republice (1.část) - s.5

Markéta Sitárová, Trifóniova věštírna v Lebadei - s.22

Renata Zdražilová, Svátek budoucího buddhy Maitréji v tradici školy gelugpa - s.31

Anketa

Luděk Žatečka, Studium religionistiky - splnilo vaše očekávání? - s.49

Recenze

H.Pavlincová - B.Horyna (editoři), Judaismus, křesťanství, islám (Přemysl Baroň) - s.52

Jakub Havlíček, Mezinárodní konference "Náboženství a jídlo", Pardubice 26. a 27. 10. 2004 - s.52

Oldřich Vondruška, Bavorská státní knihovna - s.542004/2

Obsah čísla:

Úvodník - s.4

Články

Oldřich Vondruška, Petr a Mojžíš na cestě smíření - Formování postoje římskokatolické církve vůči judaismu po II. vatikánském koncilu - s.5

Petr Kylián, Svoboda a identita v současném individualismu - s.34

David Zbíral, Náboženství a internet - s.47

Knihovny

Knižnica Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (Central European University Library) (Monika Metyková) - s.58

Anketa

Islám v brněnských ulicích - s.60