Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy¨ English xxx
2003/0


Ročník 2003 má (stejně jako všechny následující) dvě čísla, ovšem první číslo Sacra bylo nulté, tedy číslování prvního ročníku výjimečně není I a II, ale 2003/0 a 2003/I.


Obsah čísla:

Úvodník - s.4

Práce

Pavel Tesař, Tára - náboženská bytost v kontextu tibetského buddhismu - s.5

Martina Nosková, Islám v České republice po roce 1989 - s.14

Roman Vido, K definici náboženství v sociálních vědách - s.25

Přehledy

Karin Šrámková, Vliv novoplatonismu na renesanční křesťanství - náhrobek Julia II. - s.36

Výstavy

Oldřich Vondruška, Stálá expozice afrického umění na Pražském hradě - s.52

Recenze

Matt Ridley, Genom (David Schüch) - s.53

Knihovny

Vídeňské (Lucie Hrubá, Pavel Tesař) - s.542003/1

Obsah čísla:

Úvodník - s.4

Studentské práce

Filip Kirchner, Religiozita a reprodukční chování - s.5

Jana Rozehnalová, Obzor znovu nalezený: bádání o vysněném Tibetu - s.18

Eva Lánská, Bódhisattva Džizó - s.28

Lenka Lichtenbergová, Smrt a umírání v tibetském buddhismu - s.45

Přemysl Dohnal, Úloha augustiniánského kláštera na Starém Brně v kulturním a politickém životě Moravy v 19. století - s.58

Knihovny

Knihovna v Marburgu (Lenka Vondrušková) - s.86

Recenze

David G. Bromley, J. GOrdon Melton (eds.), Cults, Religions and Violence (Jana Petřicová) - s.89

Konferene a výstavy

Mezinárodní emailové konference EASR (Lenka Vondrušková) - s.90

Zpráva z 9. ročníku konference Církev a stát (Přemysl Baroň) - s.91

Výstava Ganéša - bůh se sloní hlavou (Jana Petřicová) - s.92

Ankety

Anketa na brněnských ulicích: Pojem "religionistika" v představách běžného občana - s.94

"Mezi religionisty": Otázky studentům I.ročníku religionistiky - s.95

Ostatní

O hermetismu (Přemysl Baroň) - s.99

Básně (David Schüch) - s.104