Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx
Aktuální číslo:
2018/II

Sacra facebook:Fans: 326

Status:

Časopis je aktuálně dostupný v digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity!

 • Digitální knihovna (link)
 • Sacra

  Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.

  Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

  Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.

  ISSN: 1214-5351 (print)

  ISSN: 2336-4483 (online)


  Kde je časopis k dispozici

  Veškeré publikované texty od roku 2003 jsou nyní volně ke stažení ve formátu PDF prostřednictvím Digitální knihovny FF MU. Aktuální číslo si lze také zdarma vyzvednout na nástěnce Ústavu religionistiky FF MU a na dalších místech: